Metallsøker


E Post aage.ol@gmail.com

 

age.olsen@c2i.net

Nesten alle i Moss var beheftet med klengenavn : Her er noen.

Aage/s Hjemmeside

 

 

Her er litt om meg selv.

Jeg er 1934 modell. Jeg er gift med Gerd, og har aldri angret på det. Vi har det fint i vår aften, og håper den blir riktig lang. Jeg fikk det så inn i h….. travelt etter at jeg blev pensjonist, og skjønner ikke åssen jeg skulle få tid til å jobbe hvis det hadde vært nå. Men nå gjør jeg bare det jeg har lyst til

Bildet over viser min elskede og hennes «kors.» Jeg er medlem i Norges Metallsøker Forening, og har noen oppdrag for Oldsaksamlingen, og noen fylkeskommuner en gag i blant. Ellers klarer jeg meg selv. Jeg begynte med metallsøking i 94,  og på den tiden har jeg lært meget om arkeologi på grunn av funn vi gjør i marken. Siden er jeg blitt meget oppsatt på og bevare den historien som enda finnes i pløyelaget på jordene. Metallrestene forsvinner ganske fort på grunn av moderne redskaper + kjemikalier, derfor må vi redde mest mulig.       Se her: Historien forsvinner

Bekrefter overnevnte

Fortiden pløyes vekk

Dette er Norges historie. Og den tilhører oss alle. Jeg kommer til og vise funn som jeg og andre har gjort Oldsaksamlingen er kjent med funnene jeg legger ut.

Er det noen som skulle være interessert i det vi holder på med, så er det bare og ta kontakt med Norges  Metallsøkerforening, eller meg.

Norges Metallsøkerforening på turer og møter.

Metallsøking (in live)

Dette er en likearmet spenne fra siste del av Folkevandringstid, det vil si, siste del av 500 tallet etter Kristi fødsel. Dette er 1 av 9 spenner som er funnet på Østlandet og i Agder-fylkene, og den eneste som er funnet i Akershus. Den er funnet i Garder, Vestby. Muligens mistet av en kvinne eller stammer fra en grav. Den er utrolig godt bevart etter alle årene i jorden.

 

Her viser jeg bilder av lokale detektorfunn

snelle.jpg (72198 byte)

Dette er et spinnehjul av bly som er brukt i middelalder/vikingtid. I hullet var det satt en pinne for og sette hjulet i gang lik en snurrebass, ullen hadde hun på skulderen, mens tråden fulgte hjulet nedover. Tålmodighetsarbeid, kan jeg tenke meg. Innlevert til Oldsaksamlingen.

This is a Spinningweel made by lead, used in Middle Age/Viking Time

brifing.JPG (23357 byte)

Medlemmer av metallsøkerforeningen på Sekkelsten i A,Østfold forbindelse med med forundersøkelser på nye E18 gjennom Askim. Guttene kontrollerer at kartet stemmer med terrenget.

Denne mynten  er en såkalt  riddermynt. Den er i sølv, og er meget godt bevart. Mynten ble funnet i Rygge i Østfold. Bildet til høyre viser diplomet jeg mottok fra Universitetets kulturhistoriske museum (UKM)

This is a Knight Coin. Made of silver and well preserved.

Dette er juvelen i kronen. Det er levert Oldsaksamlingen i dag. Og det er et smykke som stammer fra Irland. Jeg kommer tilbake senere, når jeg vet mer om det. Den runde sirkelen i midten, har inneholdt en sten. Glad jeg fant  resten av smykket, før steinplukkeren moset det. Smykket er funnet i Rygge, Østfold. Og er datert til vikingtid. Linken under forteller litt mer om spennen.

It is an ornament coming from Ireland

Dette ansiktet har Olav gravd opp. Foreløpig vet vi ikke hvor gammelt det er. (Levert til Oldsaksamlingen)

Age presently unknown

Dette er en av to viking økser som blev funnet med metallsøker på den nye golfbanen på Evje i Rygge, Østfold. Øksene kommer trolig fra en grav som ikke ble oppdaget, men som senere ble ødelagt av planeringen. (Levert til Oldsaksamlingen) http://www.kaupang.uio.no/

This is a viking ax

spv.jpg (59087 byte)Her har vi tre gjenstander av bly. Vektlodd/spinnehjul/segl. Jeg har inntil nå funnet 10 spinnehjul. De kan dateres til vikingtid eller middelalder. Blyplomber er vanlig fra middelalder og etterreformatorisk tid. Vektloddet minner om en musketkule. Det er ofte vanskelig og skille musketkuler og vektlodd. Runde vektlodd er vanskelig og datere. De var i bruk både jernalder og middelalder.SpinningWeel/Weightlod/Seals

Skålspenner

bronse.jpg (33508 byte) Hesteskoen her er datert til sen middelalder, med paralleller til engelsk materiale. Det var den brede formen som gjorde at jeg sendte den inn i sammen med et røntgenbilde. Jeg mistenker at hesten er død. (Levert til Oldsaksamlingen) Horse shoe dated to Middle Age  

Funn av blybarre————Fant vikingskip med metalldetektor

 

 

 

Dette er en personlig signet fra 1600 tallet»fob seal» Den er funnet i Moss. Fra siden ser den ut som en A med en løve på begge sider.A pesonal signet from the 1600 (fob seal

duit

Det er en duit faktisk… fra phillp 2 som Hugo hadde kommet til..
Skjoldet inneholder 5 våpenskjold.: se under.

De munten van Philips II (1555-1598)
Mynten er funnet i Våler

likearm.jpg (84440 byte) Likearmet spenne lodd.jpg (48144 byte)Dette er et vektlodd fra middelalder. Den består av bly(?) kjerne som er dekket av en kobbermantel. På den ene siden er det innstemplet en I, i majuskelskrift, dvs. stor bokstav. Vekten 26,2 gram. Den er funnet på Jeløy i Moss. (Levert til Oldsaksamlingen)Tis is a weight from Middle Age stoter.jpg (28844 byte)En støter til en morter. Den er ikke datert  Mortere blev brukt i flere perioder av fortiden. Den er også funnet på Jeløy i Moss. (Levert til Oldsaksamlingen)This is a Mortar pestle. Age unknown.

b-1.jpg (37991 byte)belte3.jpg (51275 byte)

Denne øksen er funnet i Råde  Det er samme type som på bildet til venstre. Da er den ca. 1000 år gammel. (Den var ikke skarp) Det er muligens en kamp-øks. Den er levert inn til Fylkeskommunen som i sin tur leverer den til UIO Hvordan lagde man øksene?

This is a viking axV

Dette er en ringspenne av bronse. Den er utrolig godt bevart. Men det kommer av at den har ligget helt i ro i over 70 år, uten den har blitt vendt av plogen. Funnet under en gressplen i privat hage i Rygge. Stedet var undersøkt av arkeologer den gang. Grunnen til det var at det finnes et gravfelt i området. Levert til UIO. Jernalderens gravskikk

ringbuckle

Bilder fra utgravingene på Bjørnstad i Sarpsborg i 06. Første bilde: Båten kommer til syne. På de andre, ser man hvor båtsømmen ligger. Nr 4 viser noen gjenstander. Og det siste er museets venner å ser på resultatet Rekonstruksjon  av graver

Første bilde viser en kammergrav. den er plyndret.Nr.2 er merker etter inngang og plyndring Nr.3 Detaljer fra laftingen i graven. Nr 4 Et smykke av bronse med glass. Sannsynlig brent i sammen med den døde.

Kistebegravelser var det flere av. Her er det en arkeolog som avdekker en av de. På neste bilde kan man se at den ene planken har falt inn i kisten, mens noe av treverket er bevart. Mens fotringen på det siste bildet markerer blant annet en romertids grav fra 200-400 ekf som den eldste graven

Nå har jeg funnet min første Dobbeltknapp Den har stått på ønskelisten.  Denne er laget i bronse. Disse knappene var laget allerede i bronsealder Det største hodet er sekskantet. I Danmark  har de god kunnskap om disse. De andre er en del av en spenne. Trolig middelalder Største bredde er 5cm den bredeste delen på godset er 12mm. Og 1mm tykk. Bronse. Begge gjenstandene er levert til Akershus Fylke.

Denne fuglen fant jeg i Son på golfbanen som er under bygging. Den må ha styrtet der en gang for lenge siden. Ikke noe rart i det så tung som den var. Et dansk blad oppdaget fuglen på bilder som jeg sendte inn på Skandinavisk Metallsøker Forum: http://www.detekt.dk/sdf/news.php Den ble levert inn til UKM. Så får vi se om de er enig med danskene: Kommentar fra UKM———- Jupiters Ørn

beinet.jpg (29140 byte)fred.jpg (32417 byte)

Det er ikke meningen og skryte, men jeg var nok ute med «tigersvansen» igjen. Det var på et ikke betalt oppdrag for Østfold fylkeskommune  at jeg fant denne spennen. Men jeg må innrømme at jeg ikke viste hva jeg hadde funnet, før jeg ble gjort oppmerksom på at det  stod om den i avisene. Denne spennen går under navnet La Tene Fibula, etter funnsted i Sveits,og den dateres til ca.100 f-Kr.             Fant 2_200 gammel spenne i Mysen

La Tene Fibula

Denne «sjarmøren» har vært undersøkt på Oldsaksamlingen, (han kom til sine egne, men der ville de ikke vite av han) der har de ingen parallell, slik at de ikke kunne si hvor gammel den er. Den er støpt i bronse, og er funnet i Sarpsborg.

bronn.jpg (55785 byte)

Her ble det funnet en laftet brønn nedgravd i leire, og derfor var meget godt bevart. De laftede tømmerstokkene var helt friske i kuttene .Og når man tenker seg at slik har den ligget siden vikingene gravde den. Men dessverre fikk man aldri tid til å undersøke bunnen av brønnen. Nå ligger den under den nye golfbanen på Evje i Rygge Vikings dug this well

Dette er noen av de gjenstander som vi finner mest av. Da regner vi ikke med alle flaskekapslene  Det er helst gamle mynter man ser etter. Mynter har det blitt mange av, og jeg kommer til og vise en del av dem senere.Most regulary found

vekt.jpg (27064 byte) bly.jpg (24744 byte)

sprette.jpg (27286 byte)

Dette er en Sprette Den har 5 dyrehoder, og er trolig et drakttilbehør.  Den er ikke datert. Men typen blev brukt fra middelalder og frem til nyere tid. Vi gjorde mange fine funn på området. It has 5 animal heads

arm.jpg (21706 byte)

Denne  stangvekten av bronse var også en av de gjenstandene jeg fant på Evje. Slike vekter ble  brukt i vikingtiden. Den er til og legge i sammen, og ikke større en at den kan puttes i lommen. Den har 2 armer, med hull i endene til og henge skålene i. Vekten kan kanskje sees i sammenheng med vektloddet på side 1 Slik var skålvekten brukt—————-Weights, used in Viking Time

fotring.jpg (59196 byte)

Her har vi noe meget interessant. Det er ikke benene til Nybruget jeg sikter til, men de 2 mørke ringene som vi ser i sjakten. Det er helt tydelig at fylkeskommunen, her med sine forundersøkelser har funnet noe som Oldsaksamlingen må se nærmere på. Vi tror det er fotkjeder som markerer 2 graver. Dette var registreringer gjort på høsten i fjor, på den nye E6 mot Sarpsborg 

Det tyske rikets Militære/Waffen SS panserslag medalje fra krigen 1940-1945. De første medaljer ble laget i bronse, mens denne medalje er i sink, og det betyr at den er fra 1943-44 eller 45. Den ble gitt soldatene som  hadde deltatt i et tankslag. Hvilken avdeling som var på Soli den tiden vet jeg ikke. Men medaljen ble reddet i fra og bli borte da Vegvesenet utvidet E-6 gjennom Soli i Sarpsborg til 3 felt i 1998. Medaljen er funnet av Erik R JohansenThe German Reich’s Waffen SS

Solkors i bly. Mulig vikingtid.

(Link på bilder)

En metallsøker/s strevsomme dag.           Det kan du lese om hvis du klikker påarkene over.

grav.jpg (27050 byte)

Dette er en skikkelig stor fotgrøft. Diameter ca. 10 m. Utgravingen skjedde i forbindelse med forlengelsen av RV118 i Sarpsborg. Se hvor fint strukturene er avdekket. Bildet nederst viser en liten haug med brente ben, alt som er tilbake av jernaldermannen som har ligget her. Det ble gjort mange funn med metallsøkere på området av 4 mann fra metallsøkerforeningenTis is a grave with burned bones

Her trenger jeg hjelp. Er det noen som har en mening om hva dette er? Gjenstanden er støpt i bronse, og er litt større en miniatyrbildet viser. Jeg trodde det kunne være reimfordeler. Men at det er en veldig gammel ting, er jeg sikker på. Den er funnet i et område hvor det tidligere er  funnet graver. På Oldsaksamlingen kunne  ingen si hva det er.  Jeg tar i glede i mot mail. Muligens en forklaring

Denne spennen er funnet av Ronny Lademo, Norges Metallsøkerforening. Det er ingen tvil  om at gjenstander som ligger i pløyelag langsomt smuldrer hen. Gjenstander som får ligge i ro kan nok vare i mange år, men denne spennen har fått mye juling av både steinplokker og andre hurtigånde redskaper og ikke minst kjemikalier. Så  for og redde Norges historie, må det være riktig og ta vare på det som ennå finnes.    To bronsespenners hemlighet

Her har vi en moderne nøkkel støpt i bronse. Den lille gjenstanden er et vektlodd av kule typen laget av bly. Men her har de laget mer arbeide i å forme loddet. Disse gjenstandene er også funnet på Evje, Rygge. (Levert til Oldsaksamlingen).Weight bullettype of lead

Er dette en amulett for beskyttelse? Den er laget i Østerrike.  Jeg fant den på en sti, langt inne i skogen. Jeg tror den stammer fra krigen. Det var jo mange soldater fra Østerrike her.  Men er det noen som kjenner til den, så bare kom med en kommentar. Amulet from Austrian soldier? 

Kommentar fra Østerrike

Dette er den andre øksen som ble funnet på Evje. Den kommer fra samme mulige graven, som den som er vist   på den forrige siden.                                                                            .Viking age  iron axeThis iron axe was found in connection with an archaeological excavation. It
is about 1000 years old. It’s difficult to tell whether this is a battle
axe or a tool. Originally the axe was a part of a Viking burial.Mange graver inneholder bare en øks.

Østfold historie er nå kommet ut med første bind. Og Norges Metallsøkerforening har fått hederlig omtale av Stylegard, og det takker vi for. Det er 4 bind til, og jeg håper at vi kan bistå med noe stoff til de neste bind.

Dette handler om den aller første jobben som Norges Metallsøkerforening jorde for Oldsaksamlingen. Det var ikke mindre enn en    pangstart, med full klaff for gutta: Se bare hva  Aftenposten skriver

Dette er et fingerbøl fra 1500 tallet. Utrolig godt bevart kobberlegering. Legg merke til nålgropene. De er ikke symmetrisk laget. Den er funnet i Råde på et område som nå er under oppbygging. Den er overlatt til oldsaksamlingen.

Dette er en figur som jeg fant noe tidligere i sommer .Det er vanskelig og se på bildene hva slags klær denne mannen har på seg. Men jeg skal prøve å beskrive kledningen. Det var nok klær som var brukt på 16 hundre tallet. (Engelsk mote) Noe som ligner dagens strømpebukser, over den var det en ballongsorts med banan splitter. På brystet, var det et tydelig trekantet våpenskjold. Slik som ridderne hadde  Denne morsomme figuren er funnet i Rygge.

Ja slike 17de mai medaljer finner vi flere av på jordene. De ser ut til å ha vært svært populære før i tiden. Denne var jo i veldig  god stand, etter å ha ligget så lenge på et jorde som stadig er i bruk. Opplysninger om alder fikk jeg på metallsøkerforumet vårt: hei  Aage——
medaljen du har funnet er utført i 1909 av L.Chr.Lauer i Nurnberg i Tyskland
–medaljen er utgitt i følgende metallvarianter;
—-forgylt bronce
—-bronce
—-aluminium
opplysningene er hentet fra» boksøketipsboken»  Norges grunnlovsdag i metall
av Jack Antonsen.  

Første bilde er trolig en platefibel fra yngre jernalder. Den er ikke større en en middels knapp. Den er funnet i Råde De 2 andre bildene er 2 vektlodd som også er funnet i Råde

Dette er en medalje som jeg fant på en arkelogisk utgraving som jeg i begynnelsen forbant med turn, og at den muligens kunne være mistet i okkupasjonstiden. Siden la jeg bildene ut på vårt metallsøkerforum, hvor jeg fikk dette svaret: Personen på medaljen heter Friedrich Ludwig Jhan. Født 1778 døde 1852.Han ble kalt father of gymnastich. Medaljen er fra grunbergs mannlige turn forening. (Grunberg ligger i Hessen tyskland) Wink

Dette er også oldsaker selv om de er levende så er det ikke mange av dem. De blir bare tatt vare på av spesielt interesserte. Den norske ursauen. Slik så de trolig ut i vikingtid, Men i dag er de for lite produktive. Men de sto seg bedre mot ulv, på grunn av at de forsvarte seg samlet.Norwegian old sheep

Thy Rally i Danmark 22.-24.september 2006

Morten, Aage og John tok turen ned til Danmark der Danmark Detektorforum og Thy-Mors Detektorforening inviterte til Thy Rally 2006 for medlemmene sine. Dette rallyet er blitt skandinavias største metallsøker treff, og dette året var over 30 detektorførere møtt opp. Det var fastlagte jorder ved Helligsø, i samarbeid og etter avtale med grunneiere og Thisted museum, som skulle avsøkes denne helgen.Opp av jorden kom mange flotte funn som ble avlevert for identifikasjon og bevaring av museet.

Hei.
Jeg har vært i kontakt med Fylkeskonservatoren ang signetstempelet fra Våler. Arkeologene der skal studere det nærmere. Funn  fra før reformasjonen hører staten til etter loven. Etter teksten er det vel ingen tvil om at dette er stempelet til sogneprest Ulf Olavson i Våler («si.ulfensis» – altså ulf sitt). Han var prest her mellom 1370 og 1385. Det er mulig at han var lengre, men det er i denne tiden vi finner brev fra ham. I 1370 overtok han på odel setegården Tuvn (Tomb) i Råde, men alt tyder på at han fortsatt var mest i Våler. Han eide også flere gårder i Våler. Han var trolig både rik og mektig. Mye tyder på at han er begravet under koret i Våler kirke.         Mvh       Ivar J. Hauge

Ivar J Hauge er forfatter av boken Våler Kirke 800 år. Jeg kontaktet han. Svaret er det som står over.  Omtalt i Moss Avis

Dette er jeg usikker på. Jeg vet ikke om det er spissen på et spyd, eller en stor pilspiss. Den er funnet i Rygge i nærheten til Værne Kloster.Her en beskrivelse fra UKM

Dette er også vektlodd (bøttelodd) De var i bruk i slutten av 1800 tallet. Lokket på det første bildet, fant jeg i Såner, som ligger i Vestby. Jeg undret veldig på hva dette kunne være. Men jeg har de beste forbindelser med andre Metallsøkere. Det Danske Metallsøkerforumet løste denne «nøtten» med det samme med å sende denne linken til meg

Her har vi en spenne fra tiden da pilegrimene var på vandring. Jeg fikk tilbake en beskrivelse fra UKM

Og her er hva de mener.

Her er bilder av 3 gjenstander som er funnet i Rygge. Det øverste bildet er bryne, og det nedre er 2 ben av en potte laget av leire.   Og her følger en beskrivelse fra UKM.Og her er hva de mener.

m1.jpg (11715 byte)m1+.jpg (15274 byte)

Norsk 4 skilling i sølv. Frederik 6. 1809. Konge av Norge 13 mars 1808 til14 januar 1814 Denne mynttypen er sjelden av brukbar kvalitet som de jeg viser her, de fleste vi finner i jorden er dårligere en dette.

m3.jpg (19526 byte)m3+.jpg (18139 byte)

Norsk 1 øre Oscar 2. 1887 Oscar 2 er den mest vanlige mynten man finner.

bly2.jpg (44752 byte)

Dette er noen av bly kulene jeg har funnet. Denne samlingen viser kuler for håndvåpen og til en liten feltkanon. Man kan se på støpingen hvilke som er eldst. De som er av nyere dato er støpt i en tang. Jeg har gitt bort mange blykuler til skoler, men også til private. Tenk dere og få en slik i bakhodet, det må gjøre fryktelig vondt.     Mer om kulene Various lead bullets i have found.      English version De aller første kanoner, børser,krutt og kuler.

patron.jpg (71171 byte)

Her er det mer moderne ammunisjon. De meste  er fra siste krig, og en del av den var ikke brukt. Den fant jeg i Stavanger, på oppdrag fra AMS. Det var på et jorde hvor det har stått noen brakker fra okkupasjonstiden. Jeg tror at patronene kan avfyres den dag i dag. Dette fikk jeg bevis på. Jeg tok med innholdet i en mauserpatron, som var tæret helt i stykker, og la innholdet på kokeplaten, det var full kraft der. Modern  ammunition from the last war

Dette er flere typer av spenner, til både dyr og mennesker. Spennene på bildet er fra 1600-1800. Vi finner vanligvis mange av dem, som er laget av messing eller bronse. Man kan finne ut hvor gamle de er med og sammenligne bilder fra bøker og blader som omhandler funn. Men de går helst på engelsk lektyre. Buckls in picture from 1600-1800

1spenne.jpg (78108 byte)

Dette er en spenne fra år 1500. Men det som er litt spesielt med den er at den har nålen i senter som er av jern, og det kommer av at den har ligget i ro på samme sted i skogen. I dyrket mark ville den ikke bevart nålen, men blitt som de spennene  over. Gjenstanden ved siden av ser ut som de vektloddene vi bruker i dag. På loddet er det stemplet, 1 Lod Buckle from 1500

2ringer.jpg (66262 byte)

Her kunne jeg trenge hjelp. Jeg har funnet 3 ringer av denne type. Og jeg vet at andre i vår forening har funnet lignende. Inne i disse 2 står det: Ekta Gikt  J.W.S. Den andre:C.O.H. Det jeg tror er at de ble brukt mot gikt. Men er det noen som vet noe om dette, så send gjerne en mail.  Ja nå har jeg fått hjelp fra sørlandet:Gigtringene var svært populære som «magiske»remedier mot gikt i slutten av 1800 tallet og senere.http://www.norskfolke.museum.no Gjør et søk i samlingen. Rings brobably used against rheumatism

Jeg kan se for meg, at lensmannen i Hølen blev tilkalt for og ta en fyllefant. Men fanten ville ikke være med, så han jorde kraftig motstand, og slik mistet gammellensmann skiltet sitt. Det kan jo være slik det har foregått, i hine hårde tider. The sheriff lost his badge

arild.jpg (24587 byte)

Det er nok lenge siden at ølet under denne korken blev drukket opp. Kanskje har det noe med at lensmannen mistet skiltet.Bildet er sent inn av: Arild Braathen

Munnladnigskule innkapslet i furustokk. Funnet i Solørtraktenes dype skoger. Antakelig avfyrt av en bjørnejeger, eller i krigen mot svenskene i begynnelsen av 1800 tallet. Bilde og tekst: Arild Braathen Bullet in piece of old pine wod

Dette er også en gjenstand jeg  skulle  ha hjelp til og finne ut av. Denne «medaljen»er 2 år eldre en meg. Men  det er kanskje noen som vet noe om den. Da ville det være fint om du kunne sende meg en mail, eller en kommentar i min gjestebok Ja det er jo ikke sikkert at den er like gammel som årstallet på den, men kanskje klubben.Eller foreningen Her fikk jeg mer hjelp fra Sørlandet. Bronsemedaljen er fra Aust-Agder/Grimstad. IMÅS idrettslag ble stiftet i 1932  , Og feiret 70- årsjubileum i fjor. De er blant landets beste klubber i bordtennis, og driver ellers med håndball, fotball og orientering.

barre.jpg (44663 byte)

Dette er en halv blybarre av ukjent alder. Den er ikke lik den som jeg har vist på den første siden, men de var nok laget i litt forskjellig . Den er tydelig hogd over, så det kan godt hende det er støpt noen spinnehjul av den delen som mangler. Barren er funnet på Jeløy. Levert til Oldsaksamlingen) One half of a lead bar, age unknown

Denne kulen er en av 2 kuler som har sittet på vær sin ende av åpningen på halsringen. Alderen på denne er anslått til å være fra ca. 100 før krf. den er funnet  for 8 år siden på Evje golfbane i Rygge. Her er et lignende halsbånd:Besskrivelse

Dette må være nummeret før den moderne dorgesteinen. Jeg har ingen formening om hvor gammel den kan være. Men hvis det er noen som vet noe om denne typen, så gi meg en melding på E post. Den er støpt i bly, men mangler den lange metalltråden bak. I stedet har den en liten «knott» til og feste snøret på.Trollingstone

De 2 gjenstandene på bildet ble funnet i forbindelse med et oppdrag for Østfold fylkeskommune i 2002. Funnstedet er Solberg i (Skjeberg) Sarpsborg kommune.
Den minste gjenstanden er et spinnehjul av bly og det ble sannsynligvis brukt i vikingtid/middelalder (for 1200 – 500 år siden). I de senere årene er det funnet XXXXX spinnehjul av bly med metalldetektor.

Den andre gjenstanden er en raritet av bronse. Foreløpig er det ingen som med sikkerhet kan si hva det er eller hvor gammel gjenstanden er. Gjenstanden «minner» om en minispydspiss fra bronsealderen, men det er ingen spydspiss for i
den enden spissen skulle være er det boret et hull. Vi vil komme tilbake til saken når den er blitt undersøkt av eksperter.

Dette Er en ringspenne. Den er smidd i jern. Og den er fra jernalder. Men at den er så godt bevart, er for det at den er funnet et sted hvor jorden ikke har vært vendt. Jeg tror at hvis den hadde vært funnet på et jorde under stadig bruk, så ville det ikke vært noe mer igjen av denne fine spennen. Spennen er funnet i Rygge, og er levert til Oldsaksamlingen Middle Age ringbuckle

Klokketrekkere har jeg funnet noen av.De er laget i mange varianter. Denne har sikkert tilhørt et lommeur. Lommeur har jeg funnet flere av, og alle har vært brannskadet. Jeg lurte litt på det. «Raymond» Men den naturlige forklaringen er jo at de hvert år brente de halmen, og det var ikke bra for klokkene. Wind up piece for watches

En ringnål laget i bronse fra vikingtid. De ble også laget av gull og sølv. Alt etter mannens eller kvinnens stand.  Ja det er noen år siden mannen hennes var i gullsmedforeningen borte i Moss, og kjøpte denne til henne. Den er levert til  Oldsaksamlingen Kommentar fra UIO. Needle on a ring, cast in bronze. Viking thime.

Her fikk jeg hjelp av F-A Stylegard (arkeolog) som kjenner til disse fiskesøkkene. Dette er laget av bly, men de første var laget av kleberstein. og den samme formen har de hatt fra vikingtid, men over en lang tid, for enda finnes de i rorbuer på Sørlandet  forteller han. Og videre sier han at de 2 hullene blev snøret festet til. Men de har også et hull horisontalt mot senter hvor det satt en trepinne. Hvorfor vet jeg ikke, kanskje det var en styrepinne. De er funnet i Rygge, samtlige  levert til Oldsaksamlingen English versionSinkers made of lead. Same shape since Viking thimes

Ludvig den fromme Tysksromersk keiser 814-840. Ja det er noen år siden. (Vikingtiden). Det var sikkert datiden reisevaluta. Bare flaks at en sånn mynt er funnet i Rygge. Det er vist bare 5 slike som er funnet i hele landet. Det første bildet viser funnet, de andre viser hvordan den egentlig så ut. Etter det lille hullet den har, har den nok hengt om halsen til noen. Trykk her

German/Roman emperor 814-840

pilgrim.jpg (83957 byte)

Ja her er det samme symbolet som vist på bildet over. Det er et Camposteskjell, (kamskjell) Et pilegrimsmerke som ble brukt i middelalder. Spennen er ca.7 cm. Den har hvert utsatt for mishandling, men ellers var den i god stand. Den er funnet i Rygge, og er levert til Oldsaksamlingen. Same symbol as shown above

Mynten er fra Frisland (Nederland) 1612. Hersker på den tid var Prins Moritz av Oranien. Vant over spanierne i 1594. Portrettet er antagelig av en Flamsk frihetskjemper, eller kanskje av Moritz? Foreløpig konklusjon «for egen regning» Mynten er funnet på Jeløy, og levert til Oldsaksamlingen

Det første bildet er trolig et spinnehjul i blylegering. Den er unik,dvs ingenting og sammenligne med. Det andre bildet viser det som er restene av bronse som har ligget i bunnen av en smeltedigel. Det siste viser et kvart vektlodd. Her er hva Unn Pedersen skriver i et brev til meg: Nå har jeg fått kikket nøye gjennom databasen min. På Kaupang har jeg registrert to halve vektlodd.
Det ene har form som et lavt sylinder delt i to på tvers. For meg synes det å være et sylindrisk vektlodd som sekundært har blitt kappet i to, nå med en noe skjev bruddflate.
Det andre kan kanskje best beskrives som halvdelen av et noe flattrykt halvkuleformet vektlodd. Dette er ikke helt ferdig renset og konservert, men for meg ser det ut som det er støpt slik.
Begge er funnet på Kaupang under metalldetektor-kampanjene 2000-2002.  Vekten er henholdsvis i overkant av 21 gram og nær 11 gram.  Jeg kjenner ikke til noen paralleller fra gravfunn.
Som du sikkert husker fra foredraget mitt er jeg ikke helt ferdig med å bearbeide dette materialet, dette er derfor foreløpige opplysninger. Du får imidlertid min tillatelse til å referere generelt til de to funnene på hjemmesiden din.         Dette er gjenstander jeg fått tilbake fra oldsaksamlingen

Kanonstilling__Her har jeg strevet med et problem. Denne kanonstillingen stemmer overhodet ikke med terrenget, eller omvendt. Etter min oppfatning peker brystvernet den gale veien. Ikke så det ut som våre tyske «gjester» har bygget den. Tor Vinje fant forklaring . Jeg siterer: Tor Vinje i medlemsblad for Moss Ættehistorielag

For ca. et år siden, fant jeg dette på en dags jobb for fylkeskommunen.  På en senere tilbakemelding, får jeg vite at det er lokket til et skrin som har kommet fra Ungarn for ca.1800 år siden. Man kan jo bare overlate til fantasien, hvordan det er kommet til Sarpsborg. Hva slags metall var ikke kjent. Men damen ligner jo veldig på dem vi ser i dag

Unikt middelaldrfunn

Dette er bilder som jeg tok for 3 år siden. I dag er de knapt synlige. De er vel de eneste som er funnet i Moss. Ramberg på Jeløy. På denne tiden er de nesten utvisket. Det er bare så synd at man ikke kan bevare det. Her er andre helleristntinger

Dette er sannsynlig vis en Griff. Det er et fabeldyr med røtter til jernalder. Det er 3 slags griffer: slangegriff løvegriff, og fuglegriff, som den på bildet. Det skal være den vanligste typen. Den er laget i bronse, og er 5m/m tykk. Den er funnet i Rygge, og levert til Fylkeskommunen.   Her er mer om Griffer

En Dagger er tidløs. Dolker av denne typen blir laget i dag, men den stammer vel helt fra bronsealder. Før det var den vel laget i flint. På det første bildet er enden på et skaft som har sittet på dolken, slik man ser på det andre bildet. Den delen jeg fant stammer trolig fra middelalder. Den er også funnet i Rygge, og levert til fylkeskommunen.

Vektlodd fra jernalder/middelalder er laget i mange rare varianter. Det første bildet er et kulelodd. Det mest alminnelige kuleloddet er veldig lik en vanlig  musketkule, bare at den er laget litt flat i den ene eller begge begge ender. Det andre loddet er et skive lodd som har et symbol som jeg tror er en balansearm. Loddene er laget i bly og bronse. De er og funnet i Rygge, og levert. Litt om vektlodd, lover og regler.

Her er det noen som har mistet en krone. Denne var funnet i Stavanger på en jobb for A.M.S. Men arkeologene var ikke interessert i den. de mente den kunne være fra en gang på 1600 tallet, og er støpt i bronse Who lost this crown ? From 16th century

En signet fra middelalder. Man kan enda se «bumerket» i midten, men skriften er det vankelig og tyde, for en som ikke er «fagmann» Den er laget i en bronselegering. Slike signeter var nok ikke allemannseie. Så han som forseglet sine brev med den var nok en betydningsfull person. Men går man tilbake i Rådehistorien, så må det være mulig og finne ut hvem som brukte  signetet. Den er levert Oldsaksamlingen. English versionSignet from middle age. Made of bronze alloy

Bildet viser en  sverdknapp av jern fra vikingtiden(ca900e. Kr.) Den ble
funnnet ved hjelp av metalldetektor på Ramberg, Jeløya Moss. Jeg visste først ikke hva jeg hadde funnet men da jeg viste gjenstanden til en representant fra Oldsaksamlingen, ble det fastslått at det var en knapp som hadde sittet på toppen av grepet til et sverd fra
vikingtiden. Sverdknappen stammer trolig fra en ødelagt grav.I følge Kulturminneloven er nå ikke tillatt å foreta nye søk med metalldetektor der gjenstanden er funnet. Dette vil bli respektert.Sverdknappen er innlevert til Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen.Kommentar fra UIO.

Button used on top of sword grip.Probably from a ruined grave

Hvis man ser litt godt på dette bildet, så ser dere et oksehode med en ring på baksiden. Det ble funnet i marmorbruddene på Tranby i Lier. Som var i drift enda så sent som på 1800 tallet.Så jeg tenker meg at en mulig sjømann, eller en som har besøkt Amerika, har hatt dette på halstøkledet sitt. Det var jo vanlig for slike «annlegsslusker» med halstørkler på den tiden

Spinnehjul. Det er funnet i Råde, og er fra yngre jernalder.(Vikingtid) Det er laget av bly. Men det er det første jeg har sett som har et mønster på undersiden. Men på oversiden kan man se ett svakt rutete mønster. Spinnehjulet er levert Oldsaksamlingen. Kommentar fra UIO

Lead spinning wheel

Dette må ha vært et meget vakkert smykke før det havnet i jorden. Men det er jo morsomt og finne sånne ting som enda har bevart noe av skjønnheten. En dame i vår forening har funnet den

Gjenstanden på bildet er et lodd av bly, trolig et Vektlodd Det er funnet på Solberg i Sarpsborg i forbindelse med et oppdrag for Østfold fylkeskommune,
De 2 gjenstandene på bilde XXX er funnet på samme sted. Loddet er funnet alene, og derfor er det vanskelig å datere. Trolig er det fra middelalderen ( 1050 – 1537). Når det på en og samme åker blir funnet flere vektlodd med metallsøker, kan dette tyde på at det har vært en markedplass der i middelalder eller forhistorisk tid. Små vektlodd ble brukt i forbindelse med veiing av  edle metaller i en tid da penger (mynt) ikke var enerådende som betalingsmidler. Fylkeskommunen har innlevert loddet til Oldsaksamlingen.   Lead weight.(probably middle age

Dette er en avlstein (av kleberstein) som ble brukt av smeden for å
beskytte belgen mot varmen.
Nederst til venstre kan man se et spor som er finsmedens støpeform.
Steinen er fra merovingtid eller vikingtid (650_1050 e.kr.).
Søkeren gjorde utslag pga. at steinen hadde vært utsatt for sterk varme.     Sendt inn av Arild Braathen    Steatite stone used by blacksmiths to protect bellows from heat

Denne blysnellen ble funnet i samme åker som funnene (henvis til bildene)
på Solberg i Sarpsborg (Skjeberg). Det kommer  fram av bildet at det at det sitter en tråd rundt snellen. Siden snellen er funnet alene er det ikke mulig og å datere den. Det er også usikkert hva den har vært brukt til, mulig et fiskesøkke. Er det noen som har et bedre forslag? Innlevert fra Fylkeskommunen til Oldsaksamlingen. Lead reel

2 mark i sølv fra 1651 funnet i Råde.Mynten er laget i Christiania og er laget av myntmester Frederik Gruner.I katalogen Norges Mynter 1483-1985 har den fått nr. 146B. Og myntkatalogen til Schau nr. 38.Hva var 2 mark i 1651:Ca 2 dagers lønn for en arbeidsmann på vinteren.  Man fikk kjøpt 1 gås.Eller:Ca. 6 pund flæsk, ellerCa. 4 pund smør, ellerCa. 48 stk. mursten. Tekst og funn  av Erik R Johansen


Fra bladet levende historie

Dette er en del av en såkalt trefliket spenne av bronse fra vikingtid. Spennen var et kvinnesmykke. Den er funnet i Råde Østfold. Bildet lengst til høyre viser hvordan den har sett ut. Det var rester etter sølvforgylling.
Funnet er innlevert til Oldsaksamlingen.

This is a part of a brooch from the Viking age

Historielaget i Oppegård har gjort en flott jobb. De har lokalisert og ryddet den oldtidsveien som man mener går gjennom Oppegård.De tok kontakt med meg, og ville ha noen fra foreningen til og hjelpe med bevis på at det virkelig dreier seg om en gammelt vegfar. Det var 4 mann som tok jobben. Og det var ikke vanskelig og finne ting fra oldtid. Det første bildet, er muligens et spinnehjul av jern. Er det riktig, så er det fra tidelig jernalder og veldig sjeldent.  Dokument fra Oldsaksamlingen.

Beslag fra et flintlåsgevær 1700 tals avtrekkerbøyle.Funnet av  Arild Braathen

arbeidsmobilisering. Tysk tvangstiltak planlagt våren 1944 for å sikre tilførsel av arbeidskraft til Wehrmacht-anlegg. Pga. det stramme arbeidsmarkedet i Norge regnet Reichskommissariat med en manko på 20— 25 000 arbeidere til sine anlegg i 1944. Tanken om å mobilisere, dvs. tvangsutskrive arbeidskraft etter årskull, var foreslått av avdelingsleder Fritz Johlitz i Reichskommissariat

Arbeidstjenesten

Medlemmene i metallsøkerforeningen finner mange rare ting. her har Tore Hildonen funnet et blysegl, som er det største jeg noen gang har sett. Hele 5cm tvers. På den ene siden kan man se en borg eller kirke, med tårn og spir. Så er det noen som vet noe om dette, så er det bare og ta kontakt

Dette armbåndet fra vikingtid, er funnet i Eidsberg. Det er laget i sølv, og må være av god kvalitet. Det var funnet under betryggende overvåking av arkeolog. Det er vist frem på NRK. TV. Men det var ikke opplyst om at det var funnet av en metallsøker.

Vekthest i kobberlegering, mest sannsynlig i bronse.  5 cm lang og veier 50g noe som i den tidens vektenhet tilsvarer 2 ører eller ¼ mark.  Antatt datering 1300-tallet og under kong Håkon den 5s tid..Vektloddet er innlevert Fylkesarkeologen

Denne vekthesten er funnet i Son, etter at arkeologene var ferdig med sine utgravinger. Størrelsen og alderen på denne hesten er nok det samme som på den hesten som er vist over. Denne er blitt overlevert til Akershus Fylkeskommune.

Vektlodd av bronse.  For at en ikke skulle kunne jukse på vekta ved å file av loddene, ble de ofte framstilt som dyr i forskjellige størrelser.  På slike lodd kunne det avsløres om noe manglet.  Mest vanlig var hester, og mange av vektloddene fra middelalderen har hatt en annen funksjon som barneleker i senere tider.  Ofte var loddene utstyrt med kontrollstempel i form av en H eller en gotisk krone. Denne var stemplet med en H.

Norge 30. mai 2007 (NRK)

Dette er på det samme området som jeg fant hesten. Arkeologene fant en 4000 år gammel hellekiste Senere på utgravingene fant man vel bevarte rester etter et hus fra middelader. Jeg gjorde også flere andre funn på samme sted. Nå vet jeg at arkeologene kommer tilbake for og solle jorden som er gravd opp. Jeg er sikker på at det finnes mange flere gjenstan i jorden.der

Det først bildet viser en tynn sølvmynt, funnet i Son.Den er udatert.Fra Danmark fikk jeg de 2 neste bildene,om hvordan mynten ser ut.Den og anhenget,trolig middelalder,er levert til Akershus Fylkeskommune. Beskrivelse:Witten = 1 Hvid (4 penning)
1 Hvid var en dominerende nominal i den sene middelalder. Den prægedes af godt sølv, deraf navnet. Pga. bagsidens motiv (et blankt skjold med et kors over) kendes også betegnelsen korshvid. Er nok tidlig 1600.
.Sølvmynt preget i den tyske byen Lübeck fra 1365. Verdien var fire penninger eller 1/3 skilling. Kong Hans innførte mynten til Norge, da kalt hvid. Den siste hviden her i landet, ble utgitt i Bergen i 1575-78

Dette er gjenstander som er funnet i Rygge. Kammen er laget i bronse og er fra bronsealderen. Øverst til høyre er et smykke, formet som et kamskjell. Kamskjellet er et kjent symbol blant pilegrimene. Lengst til høyre er et vektlodd fra middelalder. Under til venstre er en klesplombe som også ble brukt i middelalder.

Les mer om kammen

C.56356/1-12

Løsfunn fra yngre jernalder/middelalder/steinalder fra KåLåS ØSTRE (152 /13), VESTBY K., AKERSHUS.

1) Pæreformet vektlodd av kobberlegering, med kantet profil. Undersides er merket med et likearmet kors med to ekstra streker. Oversiden har liknende merke eller dekor, men monsteret er noe skadet. Et formmessig likt eksemplar er Færden 1990, fig. 25 n fra Gamlebyen i Oslo fra brannlag datert ca. 1325-1400, men dette har stempel i stedet for kors. Likearmet kors finnes på andre vektloddformer Era Gamlebyen i Oslo, se Færden 1990, fig. 25 f, h og i. Mal: 1,5 cm bred bunnflate, 0,8 cm på Bet smaleste, 1,1 cm bred topp. H. 1,7 cm. Diam: 1,8 cm. Vekt: 13,3 g. Datering: Middelalder.

2) Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Noe innhul pa undersides og deformert med kraftige hakk i overflaten. Mal: H.: 0,9 cm. Diam: 1,2 cm. Vekt: 4,5 g. Datering: Yngre jernalder/middelalder.

3) Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Det er slå’tt av en bit av 1-2 mm tykkelse langs kanten på en side. ME: H.: 0,9 cm. Diam: 1,4 cm. Vekt: 7,7 g. Datering: Yngre jernalder/middelalder.

4)  Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Det er slått av noen mindre biter langs nedre kant, og overflaten er ujevn etter korrosion. MR- H.- 1,1 cm. Diam: 1,9 cm. Vekt: 19,6 g. Datering., Yngre jernalder/middelalder

Disse korsene er også funnet på samme sted som de overstående.

1) Kors av plate av kobberlegering  uten dekor. Det er en 3 min Tang rest av en avbrukket hempe i toppen. Mål: Stammen er 1,2 cm bred, armene 1,0. B.- 4,4 cm. T: 0,1 cm. Stl: 5,9 cm. Datering: middelalder eller nyere tid.

2) Kors av tynn plate av kobberlegering med 5 hull pa 2 mm (en i midten og en per arm) og rest etter 2 mm bred bøyle e.l. i toppen. Bøyles er dekorert med et uthevet, tverrgående bånd 3 mm fra korsets topp. Korset kan ha vært et bokbeslag. Mal: Lengde uten bøylen er 3,5 cm. B.: 3, cm. T. 0,1 cm. St: 4,4 cm. Datering:

middelalder eller nyere tid.

 

 

 

 

Kuleformet spinnehjul av bly med stort hull og uten dekor. Kan være et spinnehjul Era jernalder eller middelalder, men kan også være et søkke. Det er støperand langs midten, og de to halvdelene har blitt noe forskjøvet under støpingen. Mal: Indre diameter 0,75-0,70 cm. H.- 1,4 cm. Diam: 1,8 cm. Vekt: 21,3 g         En fullstendig beskrivelse fra oldtidssamlingen.

 

 

Dette er en sigd. Den var funnet i sammen med deler av 2 skålspenner og en nøkkel av bronse i Ås. En kvinnegrav fra vikingtid var oppdaget når disse funnene kom til syne. Senere var det funnet en kniv i graven This sickle was found together with a brooch and abronze key when I was working for the University Museum of CulturalHeritage  in 2???. It ismade
> of iron and it may be dated to the Viking Age.
> The sickle, the brooch and the key may have belonged to a Viking lady. The finds may have come from a grave.

 

 

Slik lå kniven, før den var tatt opp av graven. Alt organisk materiale var borte, unntatt noen tenner

 

 

En GPS  er meget nyttig til mange ting. Jeg har hatt meget glede av den når jeg skal registrere funn som jeg  gjør i marken. Siden er det bare og gå inn på Norgesglasset, og sette inn koordinatene på økonomisk kartverk. Da får du en nøyaktig kartreferanse av det område du har lagt inn. GPS,en på bildet er blitt noen år nå, men fungerer helt fint. Man ser noen sirkler. Det er 60 m i mellom. Den indre sirkelen viser hvor jeg har mange funn på et konsentrert område. Jeg har fått tillatelse av Forfatter og badet DIS til og  legge ut artikkelen, litt før karantenetiden har gått ut. Her kommer en meget fyldig beskrivelse om hvordan GPS fungerer         Hei Bjørn Geirr og Åge,
selve tidsskriftet Slekt og Data finnes bare tilgjengelig for medlemmer med brukernavn og passord. Men jeg har laget en HTML versjon av artikkelen som kan lenkes til uten bruk av passord, den ligger på:          Beste hilsen Jan E.DIS-Norge
Alt om Hvordan GPS virker.
http://www.kartbutikken.no/

 

 

 

Dette er en nøkkel. Den er funnet i Rygge. Den var brukt i vikingtid, og ut i middelalder. Bilde Nr.3 viser hvordan den så ut. Altså ikke til og vri rundt, men til og trykke inn.   This bronze key was fopund in Rygge, Østfold. It may be dated to late Viking Age (about 1050)
http://www.nordfjordhistorie.no/

 

 

 

Dette må kalles UNIKT. Å finne en nøkkel fra vikingtid på et jorde som har hvert i bruk alle disse årene uten at den er slått i fillebiter, er nesten utrolig. Kommentar Moss Moss Avis

 

 

 

Dette var noen år før vikingtid. Den første er en TRILOBITT Fam: Odontochile Hausman BROT  TID: Devon . Eifelian. Ca 385 millioner år Funnet i Alnif Marokko. Den andre av Fam: Paralleojurus SP  TID: Devon Ca 380 millioner år Funn samme sted    På Malmøya finnes de.

SJØLIJE. Fam: Onychocrinus ulrichi TID:Karbon Ca. 300 millioner år.Funnet USA Indiana

SNILE Fam: Platyceras longipes. TID:.Silur Ludlov. Ca.420 millioner år STED. Kosov Bøhmen

Les mer om Sjøliljer

Se, dette var en vakker ting. Den tilhører Arne M Liland. Norges Metallsøkerforening. Det er antagelig en brosje fra forrige århundre. Men etter å ha ligget i jorden i mange år, har den mistet glansen og steinene. Hvis det er noen som har sett maken til denne, så kom med en kommentar i min gjestebok

Denne er funnet på Biløyen utenfor Son. På den tiden lå seilskutene der og ventet på vær og vind. Det lå et vertshus der på den tiden. Men i dag er det ingen som bor der. Men det er et poppulært sted for båtfolket.

Ja nå skal jeg snart til tannlegen. Veldig glad for  att det ikke det var denstolen jeg skal sitte i.

Dette er funn jeg gjorde  fra Evje i Rygge. Men nå er det golfbane på det området. Jeg er sikker på at det ligger mange minner under banen.

Her kommer en beskrivelse fra Oldtidssamlingen.

Hva er rav? Her er det noen fluer som som har har «gått i baret» for noen millioner år siden. Rav er harpiks (kvae) fra trær og kan inneholde insekter og andre smådyr som er fanget da ravet var klebrig.Les mer om det her.

http://www.geotop.no/storefront.php?pid=68&c1=8&c2=67&c3=

Eller her             

Mange av funnene på Kaupang er fra metallsøkere.

Pilsspissen er funnet i Son. Området ligger bare 4 m over havet. jeg kan ikke si at jeg ventet å finne så mye på dette området, som lå så lavt. Jeg var nysgjerrig på hva slags materiale denne var laget av. Så jeg fikk den analysert. Hoveddelen var av tinn. Mindre deler av bly, kobber, antimon, og jern. Blanding av tinn og kobber som blir flytende når det varmes opp og som ble brukt i smykker, …. Pilspisser er funnet fra alle perioder av fortiden.
.   Arkeologisk mysterium ved Son

Fiskesøkket er funnet på samme sted. Det virker jo mer naturlig. Men jeg har aldri sett denne typen før. Men andre som ligner litt. Siden det er så lite, så kunne det ikke være store farten på båten. Bildet lengst til høyre viser den typen jeg har funnet mest av. Her fikk jeg hjelp av F-A Stylegard (arkeolog) som kjenner til disse fiskesøkkene. Dette er laget av bly, men de første var laget av kleberstein. og den samme formen har de hatt fra vikingtid, men over en lang tid, for enda finnes de i rorbuer på Sørlandet  forteller han.

Detektor søk på Lista

Dette smykket er laget av kobber. Det er også funnet på den nåværende golfbanen i Son. Det er ikke mulig å si hvor gammelt dette er foreløpig, før det har hvert inne til nærmere undersøkelse på oldsaksamlingen. Men fint var det . Alle de ovenstående funn er levert inn til fylket.

Denne er funnet i Son ved at det ble gravet ut en kunstig dam til den nye golfbanen på Stavnes. Denne lå langt under pløyelaget, og derfor er den vel så godt bevart. Det skulle ha hvert morsomt å hvite hvordan den fuglen kan ha kommet dit, for på romertid sto dette området under vann. Så den må ha vert mistet fra en båt, og derfor har havnet så dypt i nede i blåleiren.

Fugl med utslåtte vinger, sittende på gren. Den ser mot venstre Svært markerte trekk i ansikt og på vinger; øyne, nebb og fjær er tydelige. Bryst, lår og klør er også markante. Likner en ørn, men det er også trekk som taler mot dette. F.eks ser den ut til å ha en slags kam på hodet, og et av fragmentene ser ut til å være lange praktfjær, muligens er dette halefjærene. Figuren har et fundament eller en sokkel som sannsynligvis har vært festet til en annen gjenstand. Romerske soldater prydet utrustningen med Jupiters ørn.              (Fanebærerne het aquilifer, aquila er lat. For ørn). Vingespenn: 4,9 cm, Sti hode til klør: 3 cm.Vekt: 41,5 g.  Frode Iversen Seksjonsleder/Jan Bill Professor.              UKM.

 

 

 Nr.1.2004
Reklamer

Send en kommentar

Required fields are marked *

*
*

%d bloggere like this: